Parooli taastamine

Teie e-posti aadressile saadeti juhised parooli taastamiseks.

Saada
Tagasi

Uudised

Saaremaa Lihatööstuse taotlus sai PRIA-lt rohelise tule

Saaremaa Lihatööstus OÜ-l on äärmiselt hea meel, et projektitaotlus Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 meetmest 16.2 sai positiivse vastuse.

Eesti maaelu arengukava meede 16.2 on suunatud Eesti põllumajandussektori konkurentsivõime tõstmisele, aidates nii kaasa ka Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014–2020 „Teadmistepõhine Eesti” raames sätestatud eesmärkide saavutamisele. Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetuse eesmärgiks on toetada üksikprojekte, mis edendavad koostööd ja arendavad innovatsiooni eelkõige põllumajandus-, toidu- ja metsandussektoris ning lahendavad konkreetsete tootjate ja töötlejate tootmisprotsessiga seotud probleeme. 

Meetme 16.2 taotlusvoorus 26.04.-03.05.2021 esitati toetuse saamiseks 24 taotlust, millest rahuldati 12, sh Saaremaa Lihatööstus OÜ taotlus. Toetuse suurus on 172 500 eurot.