Parooli taastamine

Teie e-posti aadressile saadeti juhised parooli taastamiseks.

Saada
Tagasi

Projektid

Aurutehnoloogial baseeruva lihakompositsioonide alusmudeli väljatöötamine

Eesmärk - Projekti eesmärk on luua funktsionaalsete lihakompositsioonide mudelsüsteemid, mille arendamisel kasutatakse kuumtöötlemise viisina aurutehnoloogiat, mis avaldaks minimaalset mõju toote toiteväärtuslikule koostisele ja kvaliteedile. Rakendusuuringu läbiviimisel keskendutakse kompleksselt kolmele fookussuunale: tervislikkuse, väiksema ökoloogilise jalajälje ja innovaatilisuse arendamisele, millega kaasneb majanduslik ja keskkondlik ökonoomsus.

Rahastamisallikas - Eesti Maaelu Arengukava 2014-2020 meede 16.2 ”Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus” ning ettevõtte omafinantseeringu vahendid

Projekti periood - 01.10.2021-30.09.2023

Projekti kogusumma 230 tuh.€, millest toetussumma 75%.

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitika kohase maaelu arengu toetuse meede 4.2.2

Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse” tegevuse alaliik.

Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetust antakse Eesti Maaelu Arengukava (MAK) 2014-2020 alusel ja väljamaksed tehakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning riigieelarvest.

Meetme eesmärgiks on aidata kaasa toodete töötlemise osakaalu suurendamisele ja töötlemise efektiivsuse tõstmisele, mis suurendaks toodete konkurentsivõimet nii siseturul kui ka välisturgudel.

Saaremaa Lihatööstus OÜ taotlus rahuldati investeeringuobjektide ja toetussummade osas ning määrati toetust kogusummas 284 981,88 eurot.

 

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitika kohase maaelu arengu toetuse meede 4.2.2

Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse” tegevuse alaliik.

Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetust antakse Eesti Maaelu Arengukava (MAK) 2014-2020 alusel ja väljamaksed tehakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning riigieelarvest.

Meetme eesmärgiks on aidata kaasa toodete töötlemise osakaalu suurendamisele ja töötlemise efektiivsuse tõstmisele, mis suurendaks toodete konkurentsivõimet nii siseturul kui ka välisturgudel.

Saaremaa Lihatööstus OÜ taotlus rahuldati investeeringuobjektide ja toetussummade osas ning määrati toetust kogusummas 284 981,88 eurot.

 

Hakklihatoodete tootmisliini rajamine

Projekti eesmärgiks on 2019. a tuua turule uued hakklihatooted, millega siseneda ka eksporditurgudele. Eesmärgiks on saada hakklihatoodete turust endale minimaalselt 10%.

Seatud eesmärkide saavutamiseks rajatakse PRIA toetuse abil SLT tootmishoonesse uus töötlemisüksus

 

Saaremaa Lihatööstuse digidiagnostika

Projekti eesmärgiks on teostada Saaremaa Lihatööstuse tootmisprotsesside analüüs, määrata tootmise kitsaskohad ning nende likvideerimise võimalused uute digitaalsete tehnoloogiate, tootmise automatiseerimise lahenduste ning tööpõhimõtete abil.

Seatud eesmärkide saavutamiseks tellitakse vastav uuring EAS toetuse kaasabil.